The Englishman

The Englishman : ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทั้งสนุกและเพลิดเพลินกับยอดมนุษย์พลังดิกชั่นนารี่ที่จะมาคอยช่วยเด็กชายเก่ง และเพื่อนๆ ให้รอดพ้นจากสถานการณ์คับขัน เมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ

"แค่พยายามและตั้งใจ ภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องง่าย"

  • เตรียมความพร้อมด้านภาษา ช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องง่ายและสนุก
  • เพลิดเพลินไปกับการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่
  • ช่วยจุดประกายให้เด็กอยากพูดภาษาอังกฤษ
  • เรียนรู้คำศัพท์และประโยคพูดผ่านเหตุการณ์ในการ์ตูน ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน
  • เหมาะสำหรับน้องๆ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
  • ปลูกฝังให้เด็กๆ คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ

The Englishman : Adventure

ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้คำศัพท์ที่ทั้งสนุกและเพลิดเพลิน เรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชีวิตประจำวันจำลอง ในรูปแบบเกมสามมิติ ไม่ต้องท่องจำ แต่ก็ช่วยให้จำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำ พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ

ข้อมูลเพิ่มเติม

The Englishman : Animation

การ์ตูนครอบครัว เนื้อหาเพลิดเพลิน นำเสนอแบบสบายๆ ด้วยการสอดแทรกคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเอาไว้ เน้นปลูกฝังทัศนคติอันดี จูงใจให้รู้สึกสนุก คุ้นเคย และไม่รู้สึกเขินอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

The Englishman : Song for Kids

ปูพื้นฐานทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงภาษาอังกฤษที่สามารถฟังและร้องตามได้ไม่ยาก พร้อมยอดมนุษย์ The Englishman ที่จะมาช่วยอธิบายความหมายของคำศัพท์ในเนื้อเพลง ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

The Englishman : Vowel

เพลิดเพลินไปกับสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยปูพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ตั้งแต่พยัญชนะ สระ และคำ เพื่อให้สามารถอ่านและสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ช่วยสร้างความคุ้นเคยและเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

"ขอแสดงการชื่นชมสื่อชุด The Englishman ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะได้ทั้ง 4 ทักษะของผู้เรียนซึ่งมีคุณค่าต่อผู้เรียนและยังช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
อาจารย์ศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ

สื่อชุด The Englishman ผ่านการรับรองโดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ว่า มีความเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่จะใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สั่งชื้อ The Englishman

ติดตามกิจกรรม The Englishman ทาง Facebook