The Englishman Cartoon - Conversation

 

 

**** #3 Top Education App in Thailand. ****

**** อันดับ 3 แอพเพื่อการศึกษาในประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน****

เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น  

เพลิดเพลินไปกับการ์ตูนแอนิเมชั่น The Englishman ยอดมนุษย์พลังดิกชันนารีที่จะมาคอยช่วยเด็กชายเก่ง และเพื่อนๆ ให้รอดพ้นจากสถานการณ์คับขัน เมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ

-       การ์ตูนครอบครัว เนื้อหาเพลิดเพลิน ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ

-       เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ผ่านเหตุการณ์ในการ์ตูน

-       จุดประกายให้เด็กๆ อยากพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงจริงตามเจ้าของภาษา

"ขอแสดงการชื่นชมสื่อชุด The Englishman ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะได้ทั้ง 4 ทักษะของผู้เรียนซึ่งมีคุณค่าต่อผู้เรียนและยังช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
อาจารย์ศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ

สื่อชุด The Englishman ผ่านการรับรองโดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ว่า มีความเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่จะใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

คุณลักษณะเด่น  

-       เรียนรู้คำศัพท์ และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวันผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น

-       สนุก เข้าใจง่าย จำศัพท์ได้ ใช้ประโยคเป็น

-       สรุปคำศัพท์และประโยคด้วย Mind Map

-       แบบทดสอบให้เด็กๆ เก่งครบ 4 ทักษะ  ฟัง พูด อ่าน เขียน

-       เติมความสนุกด้วยการประลองความรู้กับเพื่อนๆ

-       สำเนียงถูกต้องโดยเจ้าของภาษา

-       แบบประเมินที่วัดผลได้จริง

-       การ์ตูนสามมิติสวยงาม สีสันเหมาะสำหรับเด็ก

-       เรียนรู้ง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้คู่มือ

-       ดาวน์โหลดครั้งเดียว เล่นได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลา ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

-       ไม่มีโฆษณา ไม่เก็บเงินเพิ่ม

เนื้อเรื่องเพลิดเพลินชวนติดตาม  

-       ตอนเปิดเทอมวันแรก - การทักทาย (Greeting)

-       เมื่อต้องเรียนภาษาอังกฤษ - การถามสารทุกข์สุกดิบ (How are you?)

-       กระผมติดหนังเกาหลี - การกล่าวลา (Say goodbye)

-       การเผชิญหน้ากับชาวต่างชาติ - การแนะนำตัว (Introduce myself)

-       บทร้อยกรองที่ต้องท่อง - การขอบคุณ (Thank you)

-       อยู่บ้านคนเดียวกับของเล่นชิ้นใหม่ - การขอโทษ (Apologize)

เหมาะสำหรับครูและผู้ปกครองที่ต้องการเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เด็กๆ  

-       สอนคำศัพท์ และบทสนทนาพื้นฐานในภาษาอังกฤษให้บุตรหลาน

-       สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ

-       ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ

-       หาสื่อเสริมภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ

Privacy Policy for Apps