The Englishman Animation

การ์ตูนแอนิเมชั่น : The Englishman Animation

เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆ โดยใช้การ์ตูนแอนิเมชั่นเป็นสื่อ เนื้อหาเพลิดเพลิน สอดคล้องกับการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดี จูงใจให้คุ้นเคย จนไม่รู้สึกเขินอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ

เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่สนุกสนาน เข้าใจง่าย

 • การ์ตูนครอบครัว เนื้อหาเพลิดเพลิน ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กๆ
 • เรียนรู้คำศัพท์และประโยคพูดพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ผ่านเหตุการณ์ในการ์ตูน
 • จุดประกายให้เด็กๆ อยากพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงจริงตามเจ้าของภาษา

The Englishman Animation Series

แผ่นที่ 1 ราคา 400 บาท

หัวข้อเรียนรู้

 • ตอนเปิดเทอมวันแรก - การทักทาย (Greeting)
 • เมื่อต้องเรียนภาษาอังกฤษ - การถามสารทุกข์สุกดิบ (How are you?)
 • กระผมติดหนังเกาหลี - การกล่าวลา (Saying goodbye)
 • การเผชิญหน้ากับชาวต่างชาติ - การแนะนำตัว (Introducing myself)
 • บทร้อยกรองที่ต้องท่อง - การขอบคุณ (Thanking)
 • อยู่บ้านคนเดียวกับของเล่นชิ้นใหม่ - การขอโทษ (Apologizing)

แผ่นที่ 2 ราคา 400 บาท

หัวข้อเรียนรู้

 • แกงเขียวหวานที่ฉันรัก - การถามข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
 • วันเกิดคุณแม่ - วัน/เดือน (Day/Month)
 • ไปเที่ยวห้างกับครอบครัว - ตัวเลข (Numbers)
 • เด็กไม่ตั้งใจเรียน - การถามเกี่ยวกับเวลา (Time)
 • มวยไทย - สี (Colours)
 • โปสการ์ดจากคุณจอห์น - ฤดูกาล (Seasons)

แผ่นที่ 3 ราคา 400 บาท

หัวข้อเรียนรู้

 • เกมที่แลกด้วยชีวิต - คำนำหน้าชื่อ (abbreviation)
 • แข่งวิ่งที่โรงเรียน - กีฬา (Sports)
 • การเข้าโรงหนังครั้งแรก - ภาพยนตร์ (Movies)
 • การกลับมาของคุณจอห์น - งานอดิเรก (Hobbies)
 • ภาพวาดของเพื่อนต่าย - ครอบครัว (Family)
 • เกมใหม่ - ระดับความยากง่าย (Level)

แผ่นที่ 4 ราคา 400 บาท

หัวข้อเรียนรู้

 • ตั้งแคมป์ในป่า - ทิศ (Compass)
 • เรื่องร้ายกลายเป็นดี - คำศัพท์ในโรงเรียน (School thing)
 • แอบหลับในห้องเรียน - ไปรษณีย์ (post)
 • ความลึกลับของคุณจอห์น - อาชีพ (Jobs)
 • ฝันร้าย - ผัก (Vegetable)

เหมาะสำหรับครูและผู้ปกครองที่ต้องการ...

 • หาสื่อเสริมภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
 • สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้บุตรหลาน
 • สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ
 • ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการเรียนรู้พร้อมใบงานเน้นเสริมทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัด 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 และ 4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

"ขอแสดงการชื่นชมสื่อชุด The Englishman ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะได้ทั้ง 4 ทักษะของผู้เรียนซึ่งมีคุณค่าต่อผู้เรียนและยังช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
อาจารย์ศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ

สื่อชุด The Englishman ผ่านการรับรองโดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ว่า มีความเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่จะใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สั่งชื้อ The Englishman

ติดตามกิจกรรม The Englishman ทาง Facebook