บริการจากใจ iMi

iMi ให้บริการด้านใดบ้าง?

พวกเราเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน ครบคลุมทั้งด้านระบบจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาบทเรียนรูปแบบต่างๆ

 • ระบบจัดการเรียนการสอนรองรับทั้ง PC และ Tablet
 • สื่อการเรียนการสอน CAI
 • เกมส่งเสริมการเรียนรู้
 • บทเรียนในรูปแบบ iOS และ Andrord
 • การ์ตูน 3D/2D แอนิเมชั่น

ทำไมต้อง iMi?

หลายเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงได้รับความไว้วางใจเสมอมา

 • เป็นผู้นำเอานวัตกรรมทั้งทางเทคโนโลยีมาผสมกับนวัตกรรมทางด้านการศึกษา
 • ครอบคลุมธุรกิจด้านสื่อการศึกษาทั้งด้านระบบและบทเรียน
 • มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมการศึกษาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี
 • มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งจากภาคธุรกิจและองค์กรรัฐ
 • มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีนานาชาติ
 • มีทีมที่ปรึกษาทั้งอาจารย์ต่างชาติและไทย

ความสำเร็จของลูกค้าคือความภูมิใจของเรา

พวกเราชาว iMi รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนรับผิดชอบในหลายๆโครงการและได้ร่วมทำงานอย่างหนักกับทุกๆท่าน โดยพวกเราถืองานที่มีคุณภาพของพวกเราจะส่งผลอันดีต่ออนาคตของการศึกษาประเทศไทย

เป้าหมายในการทำงานของเราชาว iMi คือความสำเร็จและความพอใจของลูกค้า และพวกเราขอยืนยันว่างานทุกชิ้นของเราทำด้วยความตั้งใจเต็มที่เพื่อให้ท่านได้สิ่งที่ท่านต้องการ

บริการจากพวกเรา iMi

e-Learning มาเริ่มต้นการใช้ e-Learning กับพวกเรา iMi แล้วท่านจะพบว่า e-Learning มีประโยชน์กว่าที่ท่านคิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Game-based learning พวกเรา iMi มีประสบการณ์ในการออกแบบเกมการเรียนรู้ที่สามารถมอบประสบการณ์ในการเรียนที่แตกต่างออกไป โดยผู้เรียนจะได้รับความสนุกและความรู้ไปพร้อมกันตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Instructional content ลองให้พวกเรา iMi ได้มีส่วนช่วยให้ท่านในการออกแบบบทเรียน แล้วท่านจะพบว่าการออกแบบบทเรียนมีความน่าสนใจและมีได้ประโยชน์มากกว่าท่านคิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Teacher training ด้วยทีมงาน iMi และทีมที่ปรึกษาที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์ในการอบรมครูผู้สอนหลายหลักสูตรสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยเราสามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะความต้องการของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าจากพวกเรา iMi

The Englishman: ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทั้งสนุกและเพลิดเพลินกับยอดมนุษย์พลังดิกชั่นนารี่ที่จะมาคอยช่วยเด็กชายเก่ง และเพื่อนๆ ให้รอดพ้นจากสถานการณ์คับขัน เมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

CHALK: ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)

ข้อมูลเพิ่มเติม

i-School: ระบบจัดการคลังข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ Tablet

ข้อมูลเพิ่มเติม

App: Kiddy Dance Club

ข้อมูลเพิ่มเติม

App: The Englishman Cartoon - Conversation for Kids

ข้อมูลเพิ่มเติม

App: Real Whistle

ข้อมูลเพิ่มเติม

App: Kamnan Sticker

ข้อมูลเพิ่มเติม

App: Kamnan สู้ไม่ถอย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sticker LINE

ข้อมูลเพิ่มเติม