Game-Based Learning

การเรียนรู้แนวใหม่ด้วยเกมที่ทั้งสนุกและได้ความรู้

พวกเรา iMi มีประสบการณ์ในการออกแบบเกมการเรียนรู้ที่สามารถมอบประสบการณ์ในการเรียนที่แตกต่างออกไป โดยผู้เรียนจะได้รับความสนุกและความรู้ไปพร้อมกันตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้

ทำไมต้องพัฒนาสื่อการเรียนแบบเกมการเรียนรู้

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าเกมเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนชอบเนื่องจากตัวละครที่น่ารัก เนื้อเรื่องแบบ fantacy วิธีการเล่นที่สนุก และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันที่ทำให้เกิดเกมในรูปแบบ social ที่กำลังเป็นที่นิยมจนทำให้เกิดสังคมเสมือนระหว่างผู้เล่นเกมด้วยกัน เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดเด็กให้เล่นเกมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้นำเกมมาประยุกต์เป็นสื่อในการเรียนรู้สำหรับเด็กที่ไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ยังมีการแทรกความรู้ลงไปด้วย และจากรายงานผลวิจัยเกี่ยวกับเกมการเรียนรู้แสดงให้เห็นว่าเกมการเรียนรูู้สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้มากขึ้น ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ลึกซึ่งมากขึ้น

ขั้นตอนสำคัญอันดับหนึ่งในการพัฒนาเกมการเรียนรู้คือ "การออกแบบ" ที่ต้องทำให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน เกิดการตระหนักรู้ และก่อให้เกิดสถาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้

ส่วนขั้นตอนต่อมาคือ "การพัฒนาเป็นเกม" ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้การพัฒนาเกมทำได้ง่ายขึ้นก็จริง แต่รูปแบบเกมที่เด็กชอบในปัจจุบันก็เพิ่มความซ้ำซ้อนมากขึ้นทำให้ผู้พัฒนาเกมต้องอาศัยทักษะหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ ด้านการเขียนโปรแกรม ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนมีมากมายหลายแบบและรุ่นไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Tablet, Smartphone ทำให้ผู้พัฒนาต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้ของเกมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันอีก

ด้วยเหตุผลเบื้องต้นนี้เองทำให้ผู้ที่ไม่เข้าใจการพัฒนาเกมอย่างท่องแท้จึงไม่สามารถทำให้การเรียนรู้ด้วยเกมประสบความสำเร็จได้ ซึ่งอาจจะมาจากการออกแบบที่ไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเกม หรืออาจมาจากการขาดความชำนาญพัฒนาเกมให้ตรงตามที่ผู้เรียนชอบและอุปกรณ์ที่ผู้เรียนใช้

พวกเรา iMi มีประสบกาณ์ในการออกแบบเกมการเรียนรู้โดยเฉพาะ โดยอาศัยการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เกมที่เราสร้างขึ้นสามารถสร้างประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

ท่านอยากทำเกมการเรียนรู้แต่ติดปัญหาเหล่านี้หรือไม่

  • มีแนวคิดในการทำเกมการเรียนรู้แต่ไม่แน่ใจว่าเริ่มอย่างไรดี
  • มีเนื้อหาบทเรียนที่อยากเปลี่ยนให้น่าสนใจมากขึ้น
  • อยากทำเกมการเรียนรู้แต่ไม่มีเวลา
  • อยากได้เกมการเรียนรู้ที่พร้อมไปสอนเด็กได้เลย

พวกเราสามารถทำให้ความต้องการในการทำเกมของท่านเป็นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเกมแบบใดที่ต้องต้องการดังนี้

  • MMORPG
  • 3D / 2D Game
  • Game online
  • Tablet game
  • CAI game

ผลงานเกมการเรียนรู้ของ iMi

เกม Amarin Online / สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แนวเกมออนไลน์ MMORPG ตัวอย่างผลงาน

เกมสำหรับโครงการห้องเรียนสีเขียว / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แนวเกมสืบสวนสอบสวนแบบ 3D ตัวอย่างผลงาน

เกมสำหรับบทเรียน CAI ในรูปแบบ 2D / สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ตัวอย่างผลงาน

เกมสำหรับบทเรียน Tablet / สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ตัวอย่างผลงาน

 

ลองให้พวกเรา iMi ได้มีส่วนช่วยให้ท่านสามารถสร้างเกมตามที่ท่านได้จินตนาการไว้ได้ แล้วท่านจะพบว่าการทำเกมการเรียนรู้สนุกและได้ประโยชน์มากกว่าที่ท่านคิด